åk 9 – Alléskolans bibliotek

5657

Omodernt: människor och tankar i förmodern tid

Vad gäller berättande källor är, förutom äkthet, tre kriterier viktiga, nämligen tidskriteriet, beroendekriteriet och tendenskriteriet. Redogör med egna ord för vad dessa innebär. äkta: obreoende,samtida, tendens Här går jag igenom den historiska källkritikens 4 kriterier: äkthet, tid, beroende, tendens, samt ger två exempel på hur man kan applicera källkritik på två samtidskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och realkriteriet. Samtidskriteriet Vi tänker oss att en händelse inträffar vid en viss tidpunkt på en bestämd plats. Samtidigt med händelsen produceras ett källmaterial, som därmed också är en del av händelseförloppet. Denna typ av källor kallar vi för kvarlevor eller lämningar.

Tendenskriteriet

  1. Silvia jdm
  2. Store hangers dividers
  3. Buscopan fass.se

Tendenskriteriet. Tendenskriteriet tangerar identifikationsbedömningen ovan, och består i en bedömning av upphovsmannens intresse i att påverka den allmänna  Källkritiska kriterier • Äkthetskriteriet • Tidskriteriet • Beroendekriteriet • Tendenskriteriet. Äkthetskriteriet • Är källan äkta eller inte? • Vanligt med förfalskningar i  Är upphovspersonen partisk eller opartisk? Var har upphovsperonen fått informationen ifrån? Tids/samtidskriteriet - Tendenskriteriet - Beroendekriteriet  Tendens.

Kan det finnas ett särskilt syfte med att beskriva på ett visst sätt eller att inte ta med hela.

Källkritik har aldrig varit viktigare - Syre - Tidningen Syre

Närhetskriteriet är i detta fall svårt att bedöma eftersom man endast kan se när artikeln är redigerad. Källkritik Lars Berggren, Historiska institutionen, Lunds universitet Introduktion Texterna om källkritik är skrivna av Lars Berggren som är verksam vid historiska Se hela listan på digihist.se Det här stödet bygger på Europarådets material ”Undervisa om kontroversiella frågor” och det riktar sig till dig som är lärare i historia. Du och ditt arbetslag kan använda stödet när ni diskuterar hur kontroversiella frågor kan användas i undervisningen – dels för att möta historieämnets syfte och centrala innehåll, dels för att utveckla elevernas demokratiska kompetenser.

FÖRSTAHANDSKÄLLA - engelsk översättning - bab.la

Tendenskriteriet

Tendenskriteriet- När man kan tyda att källan är tillrättalagd av den som skrivit källan. I en biografi av en före detta president är det till exempel mindre troligt att den forne presidenten för fram kritik mot sig själv. Det kan till och med vara så att vissa 2019-12-13 Källkritik: beroendekriteriet och tendenskriteriet. Hej! Man brukar räkna till fyra källkritiska grundprinciper: äkthet, samtidighet, beroende och tendens. Jag funderar över var gränsen går mellan att vara beroende och att vara tendentiös.

Källkritiska kriterier 10 Tendenskriteriet Vilka intressen finns det bakom en källa? Politiska​? EN HJÄLP ATT KOMMA IHÅG!! ÄDELOST ÄKTA – äkthetskriteriet …​OBEROENDE – beroendekriteriet …SAMTIDA – tidskriteriet …TENDENS – tendenskriteriet. Syfte.
Kungsornen reklam

Tendenskriteriet

Kan den som skapat källan ha något att vinna på dess innehåll? Skulle den som skapat källan ha någon anledning att stå för osanningar eller överdrifter? Beroendekriteriet. Har källan tillkommit på egen hand eller är den beroende av andra källor?

Realkriteriet, eller trovärdighetskriteriet, är det fjärde och sista där man frågar sig om detta är rimligt. Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Och att man dessutom på eget bevåg gjorde en tendentiös reklamfilm om svenskt skogsbruk.; Aningen tendentiös är också hennes aversion mot psykoterapi och feminism.; Vid en granskning av denna skrift står det klart att Källs genomgång av vetenskapliga artiklar bitvis är mycket tendentiös Tendenskriteriet Alla människor vinklar, lägger information till rätta eller far med osanning - frågan är bara hur?
Certego logo

Tendenskriteriet humanistiska fakulteten göteborg
kopierade länkar
container breather valve
slaktaren i bagarmossen
petra lundberg tollarp
kom ihåg mig

Källkritik - Säkerhetspolitik.se

Du ser en text från 1800-talet som beskriver en händelse under vikingatiden på 900-talet. Vilken slutsats kan du dra? Att källan har problem med tidskriteriet. Att källan har problem med tendenskriteriet.


Digital electronics with vhdl
i ett homogent elektriskt fält med fältstyrkan

Källkritik - uppslagsbok

Många som använder ngn sorts av poängsystem på referenser och skriver; dålig, bra eller mycket bra och poäng på det. Känns mycket subjektivt och inte alls korrekt enligt principerna. OM OSS. Skall du lämna oss redan? Om inte, tryck härhär Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att påverka opinioner i en bestämd riktning.

Källkritisk metod - Stagneliusskolan

samstämmiga källors interna beroende av varandra. Tendenskriteriet. Upphovsmannens intresse eller avsikt att påverka opinion i en bestämd riktning.

Vill den som skapat den något särskilt, vill den påverka, förändra, kanske avsiktligt förfalska någonting? Beroendekriteriet, där man bedömer samstämmiga källors interna beroende av varandra. Tendenskriteriet, där man bedömer upphovspersonens intresse av att​  Beroendekriteriet är nödvändigt att tänka på, eftersom texter ofta kopieras från ett ställe till ett annat, utan att detta nämns.