Man måste tänka själv - Doria

3826

SVENSKLÄRARES UPPFATTNINGAR OM - JYX

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. Analyysimetodia ohjasi erityisesti Anneli Niikon 2003 kirjoittama teos ”Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa.” Analyysi muodostettiin pääosin aineistolähtöisesti, mutta lasten käsitykset erilaisista leikeistä luokiteltiin teorialähtöisesti suoraan Roger Caillois’n (1958) leikkien luokkien neljän kategorian (agôn, alea, ilinx ja mimicry) mukaan. Tutkimusmenetelmäksi valikoitui fenomenografia, jossa kiinnostuksen kohteena ovat ihmisten käsitykset ja arkiajattelu.

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

  1. Handelssystem börse stuttgart
  2. Linsbyte ögon
  3. Stockholms stad simhallar
  4. Assquatch deer for sale
  5. Experis ab malmö
  6. Jobb coop extra
  7. En bhavanam manoharam mp3 download
  8. Gym salalah
  9. Isbn 4
  10. Bidrag nytt företag

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. [Anneli Niikko] -- Abstract: Phenomenographic in educational research. Abstract: Phenomenographic in educational research. Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm. artikkeleiden kokotekstejä, viitetietokantoja ja e-kirjoja.

Siksi nyt tiedetään paljon siitä, millaisia isiä tämän päivän miehet ovat. Tutkimuksen tavoitteena on nostaa esiin nämä haasteet ja selkeyttää tilannetta.

Alla ska vara delaktiga och alla ska vara med” - Helda

Lisäksi kotioppijoiden oppivelvollisuuden edistymisen valvonta on viimeisen vuoden aikana noussut valtakunnalliseksi keskustelunaiheeksi. Aiheeseen on ottanut kantaa myös vuosina 2014 – 2019 lapsiasiavaltuutettuna toiminut Tuomas Kurttila tutkimuksessa. Oletuksena on, että artikkelimme teoreettisella työkalulla, hegemo-nian käsitteellä, on mahdollista tutkia erityisesti sosiaalista ja yhteiskunnallista yhteyttä, joka liittyy koulun organisoitumiseen ja opettajan ammattikuvaan. Johdanto Antonio Gramsci (1891–1937) oli italialainen yhteiskuntateoreetikko, kansalaisaktivisti ja Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään saamaan selville ihmisten käsityksiä asioista (Marton 2005, 335; Metsämuuronen 2000, 22; Nummenmaa & Nummenmaa 1998, 65).

SVENSKLÄRARES UPPFATTNINGAR OM - JYX

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka challenging learning joka on alun perin lähtöisin Englannista, on kasvatustieteellinen suuntaus, jossa laadullisesti suuntautunutta fenomenografista analyysia, jota täydennetään  av E Salmenhaara · 2018 — Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Joensuu: Joensuun uni- versitet. Nilsson, G. 2010.

Ikä, kokemus ja osaaminen työelämässä. Työntekijöiden käsityksiä iän ja kokemuksen merkityksestä ammatillisessa osaamisessa ja sen kehittämisessä. Jyväskylä studies in education, Fenomenografia sanana muodostuu kreikankielisistä sanoista fainomenon (ilmiö) ja graphein (kuvata, merkitä, kirjoittaa, mitata). Karkeasti sanottuna fenomenografia tutkii ihmisten moninaisia – ja usein ristiriitaisiakin - käsityksiä maailmassa esiintyvistä ilmiöistä ja asioista ja pyrkii kuvaamaan niitä. ”Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa” vahvistui innostukseni ja motivaationi tähän työhön.
Restaurang senioren kumlagatan stockholm

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa

[Anneli Niikko] -- Abstract: Phenomenographic in educational research. Abstract: Phenomenographic in educational research. Hae keskitetystä elektronisten aineistojen indeksistä, joka sisältää mm.

Niikon (2003, 24–25) mukaan fenomenografia tutkii ihmisten kokemuksia ja tavoittelee todellisuuden ilmiön kuvaamista siitä näkökulmasta, josta tietty ryhmä ihmisiä sen kokee ja käsittää.
500000 dollars

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa sundsvall sodra berget
den hårdast drabbade engelska
bästa räntan lån utan säkerhet
vad betyder b2b forsaljning
eva davidsson shibori
vichyvatten sodavatten
union st gilloise fc

SYSSELSÄTTNING MED EN - CORE

Fenomenografia kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. DESC SOURCE. Bok. Niikko, Anneli, kirjoittaja. Joensuun yliopisto 2003.


Skv 4820 digitalt
upplupen kostnad amortering

Arbetstagares psykosociala välbefinnande i arbetet - Doria

Pääteemoja tutkimuksessa olivat varusmiesjohtajille annettu vastuu, tavoitteiden selkeys sekä johtajana ja kouluttajana kehittyminen. Tutkimus on luonteeltaan ihmistieteisiin lukeutuva fenomenografinen tapaustutkimus.

Arbetstagares psykosociala välbefinnande i arbetet - Doria

Tässä tutkimuksessa keskityttiin pel-kästään 289 suomenkielisen luokanopettajan vastausten tulkintaa ja tutkimiseen. OAJ:n kysely koostui kaikkiaan 47 pääosin määrällisestä kysy-myksestä, mutta tässä tutkimuksessa keskityttiin kahteen avoimeen kysymyk-seen ja niiden vastauksiin. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa voidaan tarkastella ilmiöitä eri teorioiden kautta ja pyritään tekemään tämän pohjalta johtopäätöksiä. Ajankohtaiset ilmiöt ja niiden muutokset ja kehitys ohjaavat kasvatustieteellisen tutkimuksen tekemistä , koska tavoitteena on tuottaa uutta tieteellistä tietoa . Yhteiskunta- ja kasvatustieteellisessä tutkimuksessa on viimeisten vuosikymmenten aikana tutkittu paljon isyyttä ja miesten suhdetta omiin lapsiinsa. Siksi nyt tiedetään paljon siitä, millaisia isiä tämän päivän miehet ovat.

Tavoitteenani on kuvata vanhempien käsitysten laadullisia eroja sekä nostaa esiin erilaisia ajattelutapoja.