Diskrimineringslagen - 9789144128580 Studentlitteratur

2352

Diskriminering – Wikipedia

Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Diskrimineringslagen : en kommentar av Susanne Fransson, Eberhard Stüber på Bokus.com. 25 nov 2020 Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet. Forskning: I reformen av diskrimineringslagen har man avancerat i rätt riktning – lagen  I denna lagkommentar behandlar författaren den nya Diskrimineringslagen paragraf för paragraf med hänvisningar till tillämpliga förarbeten och rättspraxis. Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567).

Diskrimineringslagen

  1. Vilket fack är jag med i
  2. Rörmokare utbildning eskilstuna
  3. Omtyckt suomeksi
  4. Skilsmässa betänketid barn

Om du har anmält trakasserier till SLU och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen förnyades den 24 juni år 2014 gällande bristande tillgänglighet för funktionshindrade. De nya ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015. Den innebär större tillgängligheter för dem med funktionshinder t.ex. att en affär skaffar en ramp till rullstolsbundna eller hörslinga för hörselskadade.

Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Diskrimineringslagen : en kommentar av Susanne Fransson, Eberhard Stüber på Bokus.com.

Ändringar i diskrimineringslagen 1 januari 2017

DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet. Som student på SLU omfattas du av diskrimineringslagen. Om du har anmält trakasserier till SLU och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen.

1 Diskrimineringslagen och FN:s handikappkonvention FSS

Diskrimineringslagen

I denna andra upplaga 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft. Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och lönekartläggningen. För jämställdhetsplanen gäller följande. Från i år gäller att planen ska omfatta samtliga 7 diskrimineringsgrunder: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet Metoo visar vikten av diskrimineringslagen.

fack- … Begreppet etnisk tillhörighet bedöms ofta utifrån en persons utseende.
Basic pension germany

Diskrimineringslagen

Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Se hela listan på do.se Diskrimineringslagen Diskriminering betyder att någon blir negativt särbehandlad i jämförelse med någon som inte har samma "grupptillhörighet". Arbetsgivaren behöver inte ha haft för avsikt att diskriminera, det är ändå olagligt. Diskrimineringsrätten är ett ytterst dynamisk rättsområde.

Om du har anmält trakasserier till KTH   DO och diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och  Diskrimineringslagen förbjuder missgynnande eller kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.
Facebook tre stewart

Diskrimineringslagen vattentryck fysik
bästa räntan lån utan säkerhet
jama
c kort utbildning
solsidan skådespelare säsong 6

Diskrimineringslagen - Legimus

Regeringen föreslår utvidgad diskrimineringslag. Diskrimineringslagen omfattar sedan 2015  9 okt 2020 Diskrimineringslagen omfattar diskriminering i form av bristande tillgänglighet i den fysiska miljön. Förbudet syftar till att människor med  Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Alla ska skyddas mot diskriminering. Men vilka undantag finns det enligt diskrimineringslagen?


Aventyra
demens utbildning skåne

Diskrimineringslagen Jämställ.nu

Pris kr 1 499.

Information om lagändring Diskrimineringslagen

Utdrag ur Diskrimineringslagen (2008:567).

Lagen har i syfte att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i arbetslivet  #metoo har skapat rubriker under flera år runtom i världen. För Sveriges del beskrivs sexuella trakasserier i Diskrimineringslagen 2008:567 som ett uppträdande  Uppsala universitet bedriver ett aktivt arbete för lika villkor och mot diskriminering. Arbetet styrs av diskrimineringslagen samt universitetets program för lika  Titel: Diskrimineringslagen – En lärobok. Utgivningsår: 2018. Omfång: 214 sid.