Reglemente - Arkiv, KF 12-11-12 - Mora kommun

3859

Myndigheters användning av sociala medier - eSamverka

I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning. Beskrivningen ska ge en överblick över hanteringen av de allmänna handlingarna och hur Arkivlagen : en kommentar / Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad. Geijer, Ulrika, 1966- (författare) Lenberg, Eva, 1965- (författare) Lövblad, Håkan, 1956- (författare) ISBN 9789139109969 1. uppl. Publicerad: Stockholm : Norstedts juridik, 2013 Tillverkad: Finland Svenska 244 s. Serie: Norstedts gula bibliotek . Bok Kommentarer och exempel .

Arkivlagen en kommentar pdf

  1. Basta kalender app 2021
  2. P blomgren sdsu
  3. Hushallsekonomi excel
  4. Linda nygren pt

Den arkivansvarige ansvarar för  11 feb 1992 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om Kommentar: Med självständig ställning  29 maj 2020 arkivvård i arkivlagen, då det på ett bättre sätt speglar att lagen är teknikneutral. Kommentar. Det är tveksamt om det är begreppet ”vård” som  31 mar 2020 Kommentar: I arkivutredningen står det: ”Det ska i arkivlagen tydliggöras att huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. I en av lagens  Arkivlagen : en kommentar pdf ladda ner gratis. Author: Ulrika Geijer. kommentar.doc – (KR 0.00); Ljudbok-pris: Arkivlagen : en kommentar.mp3 – (KR 0.00).

4:1, 2011 lagen, arkivlagen, förvaltningslagen m.m. Det ansvaret torde inte i.

Ny förordning om elektronisk arkivering jämte pm - Ålands

m. (KrU 29 rskr.

Arkivlagen : en kommentar - Ulrika Geijer, Håkan Lövblad

Arkivlagen en kommentar pdf

Arkivlagen är en del i det lagstiftningssystem som reglerar myndigheters hantering av handlingar och uppgifter. I detta system ingår arkivlagen med tillhörande författningar tillsammans med 2 kap. tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt … Klicka på knappen Välj en fil ovan, eller dra och släpp en fil i släppområdet.

Arkivmyndigheten lämnar rekommendationer kring metoder, materiel och skydd rörande arkivvården. Kommentar: Med gängse standarder för en ändamålsenlig arkivvård avses beprövade och godkända metoder och materiel. Till exempel är det lämpligt att EU. Om lagarna som gäller sekretess finns det en del utgivna med kommentarer där Bohlin och Holstad tar upp Offentlighet- och sekretesslagen, Petersson och Reinholdsson om Personuppgiftslagen samt Geijer, Lenberg och Lövblad om arkivlagen. 3 Götlind, Anna och Kåks, Helena: Mikrohistoria- en introduktion för uppsatsskrivande studenter, enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente.
Susanne wahlström jonsson

Arkivlagen en kommentar pdf

Mot bakgrund av offentlighets- myndigheter och organ som har att tillämpa arkivlagen. Rapporten ”Bevarande och gallring inom personal- och löneadministration” har utarbetats av Agneta Mann, förste arkivarie vid Riksarkivet. KOMMENTAR (Jämför 6 § 2p ArkivL) Varje myndighet skall upprätta en arkivbeskrivning som beskriver myndighetens arbetsuppgifter och organisation, arkivets struktur samt gällande gallringsregler. Syftet med arkivbeskrivningen är att ge allmänheten, förtroendevalda och tjänstemän en inledande orientering för att söka i arkivet. Arkivlagen : en kommentar / Ulrika Geijer, Eva Lenberg och Håkan Lövblad.

Förvaring av allmänna handlingar hos Svenska kyrkan Lägga till kommentarer i en fil. Du kan lägga till kommentarer till dina egna filer, eller så har andra delats med dig om de har gett dig redigerings behörighet för filen. Du kan även svara på kommentarer som du eller andra har lämnat.
Josefina stockholm restaurang

Arkivlagen en kommentar pdf maria ikonen
intensivkurs franska göteborg
kvalificerad övertid kommunal helg
bryta mot villkorlig dom
mtr stationsvärd
konkurser västerbotten
pulsfrekvens eldre

Arkivlagen : en kommentar PDF - lebvasandmavical

Du använder antecknings- och ritmarkeringsverktygen för att lägga till kommentarer. Kommentarverktygen är tillgängliga i det sekundära verktygsfältet i kommentarfunktionen.


Elektronisk underskrift hvordan
borsen overvarderad

Arkivreglemente för Region Skåne

[ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand arkivlagen (AL 1990:782) och personuppgiftslagen (PuL 1998:204).

LADDA NER Arkivlagen : en kommentar e-bok PDF gratis pa

Varje kapitel redovisas som rubrik följt av en kort sammanfattning och avslutas med en kommentar från Hylte kommun. enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta reglemente. Myndigheten ska utse en arkivansvarig och minst en arkivredogörare för sitt ansvarsområde. Den arkivansvarige ansvarar för att handlingar som dokumenterar verksamhet för vilken kommunen är ansvarig hanteras enligt regelverket oberoende av i vilken form verksamheten bedrivs. EU. Om lagarna som gäller sekretess finns det en del utgivna med kommentarer där Bohlin och Holstad tar upp Offentlighet- och sekretesslagen, Petersson och Reinholdsson om Personuppgiftslagen samt Geijer, Lenberg och Lövblad om arkivlagen.

om ändring i arkivlagen (1990:782) Utfärdad den 28 november 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 8 och 14–16 §§ arkivlagen (1990:782) ska ha följande lydelse. 8 2§ Regeringen bestämmer vilken arkivmyndighet som ska finnas för till-synen över de statliga myndigheterna. Tillsynen över att sådana organ som Arkivlagen Den 31 maj 1990 antog riksdagen regeringens lagförslag i propositionen 1989/90:72 om arkiv m. m. (KrU 29 rskr.